Jaunmoku pils un Norvēģijas Meža muzejs noslēdz Nordplus apmaiņas programmu 

Jaunmoku pils muzejs un Norvēģijas Meža muzejs ir veiksmīgi noslēguši pieredzes apmaiņu  Nordplus projekta ietvaros, kā mērķis bija uzlabot muzeja speciālistu profesionālas prasmes, gūt iedvesmu un inovatīvus instrumentus jaunu programmu izstrādē, pilnveidošanā, koncentrējoties uz darbu ar dažādām apmeklētāju grupām, īpaši senioriem un cilvēkiem ar demenci.

Pieredzes apmaiņas ietvaros Jaunmoku pils speciālisti devās uz Norvēģiju, kur tika organizēta plaša Norvēģijas Meža muzeja ekspozīciju, ārtelpas un kolekciju pārvaldības centra apskate. Speciālisti iepazinās ar muzeja programmu, kas izstrādāta īpaši senioriem ar demenci, kā arī pieaugušo izglītības un skolu programmām, paplašinot savu izpratni par muzeju darbības principiem un jaunu, interesantu muzeja programmu piedāvājuma veidošanu. Speciālisti apzināja potenciālu tādiem pasākumiem kā “Atmiņas diena” un iesaistošu diskusiju veidošanu par dabas un klimata tēmām.

Vizītes laikā tika apgūtas dažādas uztveres tehnikas piemēram – dziedāšanas, senu un vēsturisku fotogrāfiju skatīšanās, bērnības spēļu un spilgtu atmiņu atcerēšanās, kopīgu sociālo aktivitāšu organizēšana, kas palīdzēs pilnveidot Jaunmoku pils  muzeja programmas, jo īpaši senioriem un cilvēkiem ar demenci.

“Nordplus projekts pārsniedza gaidīto, nodrošinot daudzpusīgu mācību pieredzi. Projekts ir ekipējis mūs ar zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas Jaunmoku pils muzeja izglītības programmu un apmeklētāju mijiedarbības uzlabošanai,” saka Jaunmoku pils muzejizglītojošā darba speciāliste Skaidrīte Prancāne . “Šī zināšanu apmaiņa iedvesmoja iekļaut jaunas metodes programmās.” 

Turklāt, pieredzes apmaiņas programma dalībniekus iepazīstināja ar būtisko dabas aizsardzības un klimata pārmaiņu jomā, aktualizējot muzeju vitāli svarīgo lomu sabiedrības izglītošanā konkrētajos jautājumos un problemātikā. Tika uzsvērta  interaktīvo aktivitāšu nepieciešamība, dalīšanās ar personīgo pieredzi un zinātniskajiem pierādījumiem, lai efektīvi komunicētu šos globālos jautājumus.

Norvēģijas Meža muzeja dažādās pieejas izglītošanai par klimata pārmaiņām bija patiesi pārsteidzošas un noteikti paplašināja mūsu zināšanu apvāršņus. Muzejam ir virtuoza spēja atklāt sarežģītus jautājumus, jo īpaši vecāka gada gājuma apmeklētājiem,  saprotami caur interaktīvām ekspozīcijām un personīgiem pieredzes stāstījumiem.” piebilst S. Prancāne.

Sadarbība un abpusēju zināšanu apmaiņa izrādījās ārkārtīgi noderīga. Projekts sekmēja savstarpēju izpratni par individuālajiem izaicinājumiem un iespējām katra muzeja kontekstā, veicinot auglīgas diskusijas, kas rezultējās ar taustāmiem uzlabojumiem abu muzeju praksē.

Jaunmoku pils speciālistu gūtā pieredze dažādos muzeja programmu pasniegšanas metodes darbā ar dažādām mērķgrupām Latvijā. 

Nordplus projekta ietvaros notiks pieredzes apmaiņa starp Jaunmoku pils un Norvēģijas Meža muzeja speciālistiem

Jaunmoku pils muzeja speciālisti aprīlī dosies piecu dienu vizītē uz Norvēģiju, apmeklējot Meža muzeju un Oslo klimata māju. 

Nordplus projekts ietver Jaunmoku pils muzeja un Norvēģijas Meža muzeja speciālistu pieredzes apmaiņu, lai uzlabotu muzeju apmeklētāju pieredzi un padarītu pieejamu informāciju par dabas un vides tēmām plašai sabiedrības grupai, galvenokārt senioriem un cilvēkiem ar vecuma demenci. Abi muzeji dalīsies ar vēl nedzirdētām un jau esošajām darba pieejām un taktikām, kas veicinās muzeju speciālistu profesionālo izaugsmi, kā arī iedvesmos apgūt inovatīvas metodes jaunu un interesantu muzeju programmu, pieaugušo mūžizglītības aktivitāšu veidošanā dažādām mērķgrupām. 

Projekts galvenokārt aktualizē nepieciešamību pielāgoties sabiedrības novecošanai un uzturēt izglītojošas, kvalitatīvas informācijas apriti par dabas un vides izmaiņām. 

Gan Norvēģijas, gan Latvijas Meža muzeji ir lielisks līdzeklis un informācijas kanāls, ar kuru palīdzību inovatīvā veidā izglītot sabiedrību par vidi, dabu, klimatu un potenciāli mainītu sabiedrības negatīvos stereotipus un attieksmi.

Jaunmoku pils komanda muzeja programmās prioritizē saprotamu valodu dažādām sabiedrības grupām, izmantojot metodes, kas interesentus spēj ieinteresēt un atstāt jēgpilnas izmaiņas individuālajā izpratnē. Norvēģijas Meža muzejs jau piedāvā programmu cilvēkiem ar demenci, nodrošinot padziļinātu pieredzes apmaiņu Jaunmoku pils speciālistiem darbam tieši ar šo mērķauditoriju. Uzlabotā metodika projekta ietvaros veicinās izpratni par sociālo dažādību, savstarpēju pieņemšanu un iekļaušanu. Kā arī ļaus muzeja apmeklētājiem kļūt no pasīviem vērotājiem par motivētiem un aktīviem indivīdiem globālu problēmu risināšanā.

Projekta nosaukums: 

Pieredzes apmaiņa mūžizglītībai pieaugušajiem starp Jaunmoku pils muzeja un Norvēģijas Meža muzeja speciālistiem.

Projekta Nr. : NPAD-2020/10079

Projekta īstenošanas laiks: līdz 31.07.2023.

Projektam piešķirtais finansējums: 4080.00 EUR

Projekta mērķi:

1. Sniegt iespēju muzeja speciālistiem apgūt mūsdienīgas metodes pieaugušo mūžizglītības aktivitāšu izstrādē, uzlabojot muzeju programmu pieejamību senioriem un cilvēkiem ar vecuma demenci.

2. Aktualizēt dabas un vides pārmaiņu tēmu, kā arī uzlabot izpratni par sociālo daudzveidību, veicināt savstarpēju iekļaušanu un paaudžu mijiedarbību.

Projekta sagaidāmie rezultāti: 

  1. Muzeja speciālisti iegūs jaunas prasmes, ko varēs izmantot savā darbā, apmeklētāju izglītošanā un inovatīvu, interesantu programmu veidošanā, izmantojot dažādas informācijas uztveres metodes. 
  1. Projekts veicinās kultūras dažādības izpratni un informācijas apmaiņu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, kā arī rosinās diskusiju par dabas, vides, klimata pārmaiņām. 

Projekta partneri: Norvēģijas Meža muzejs (The Norwegian Forest Museum, www.skogmus.no)

Jaunmoku pils aicina uz košām Lieldienām pilī un parkā

Pavasara jautrākie svētki ir klāt. 9. aprīlī no pl. 12.00 -17.00 Jaunmoku pils parkā notiks Lieldienu svinības ar virkni aizraujošu aktivitāšu. No olu ripināšanas un dancināšanas, radošās darbnīcas un tematiskajām muzeja izstādēm līdz lielākā olu burbuļa pūšanai parkā, kas kopā ar ģimeni ļaus izbaudīt pavasarīgo svētku noskaņu un jautrību visas dienas garumā.

Pils parks būs tik dzīvs un smieklu piepildīts kā nekad. Ikvienam būs iespēja atrast savu svētku prieku un piedalīties Lieldienu notikumos. 

Pēc labākajām tradīcijām, apmeklētāji varēs izmēģināt roku olu ripināšanā un dancināšanā, kā arī, apgūstot īpašu tehniku, radīt lielāko olu burbuli. Svētkos neiztikt arī bez kārtīgas izšūpošanās pils parka šūpolēs un skaistu foto atmiņu uzņemšanas Mežaparka takas foto stūrī.

Latviešu folklora ir bagāta ar dažādām mīklām un atjautības uzdevumiem. Arī svētku dienā, piedaloties aktivitātē “Mīklu olu koks”, apmeklētājiem būs iespēja sarīkot kārtīgu mīklu minēšanas turnīru un uzvaras gadījumā papildināt savu pavasarīgo grozu ar zaudētāju krāsainajām Lieldienu olām. 

Tiem, kuri atpūtai vēlēsies piešķirt izglītojoši- izklaidējošu pieredzi, varēs piedalīties orientēšanās spēlē “Lieldienas apkārt pasaulei”. Interesentiem informācijas centrā tiks izsniegtas orientēšanās uzdevumu kartes un piedzīvojums varēs sākties.  

Savukārt no pl.13.00 līdz 14.00 ikvienam būs iespēja apmeklēt radošo darbnīcu “Ai, zaķīti, garausīti”, kur varēs izveidot savu, unikālo Lieldienu simbolu – garausi. Dalības maksa radošajā darbnīcā, 2.00 EUR no personas. 

Pils komanda aicina apmeklētājus ņemt līdzi savus Lieldienu gardumus un krāsainās olas, lai kopīgi radītu īstu svētku noskaņu. 

Papildus košiem notikumiem parkā, apmeklētājiem būs atvērts arī pils muzejs. Viesi tiks aicināti apskatīt jaunākās izstādes Guntas Frīdenbergas digitālā māksla “Ziedu maģija”; 2022. gada muzeja krājuma jaunieguvumi ”Uguns mežā” un Kultūras centra “Iļģuciems” Tautas lietišķas mākslas studijas “Ceplis” keramika “Koks. Koki. Mežs”. Ieeja muzejā pēc cenrāža. 

Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem lieliska iespēja Lieldienu brīvdienās no 7.-10. aprīlim apmeklēt izlaušanās spēli “Zaļā meža melnie stāsti” un rezervēt viesnīcas brīvdienu komplektus, saņemot 10% atlaidi.

Uz tikšanos pavasara sajūtas un jautrības piepildītos svētkos. 

Skolēnus aicina uz ikgadējo Putnu dienu Jaunmoku pilī

18. aprīlī no pl. 10.00 Jaunmoku pils muzejs aicina 5.- 9.klašu skolēnus – dabas vērotājus un izzinātājus – uz ikgadējo PUTNU DIENU. Praktiskas nodarbības, izsmeļoši stāstījumi un darbnīcas ļaus bagātināt zināšanas par putniem un to migrāciju Latvijā. 

Kā pareizi vērot putnus, praktiskā nodarbībā parkā parādīs “putnu vīri” Kaspars Funts un Kārlis Millers no Latvijas Putnu fonda. 

Ornitologs Dmitriju Boiko prezentācijas ietvaros sniegs izsmeļošu informāciju gan par Latvijas gada putniem vispār, gan par Latvijas Ornitoloģijas biedrības izvēlēto 2023. gada putnu – lakstīgalu.

Dabas aizsardzības pārvaldes Mobilajā dabas klasē, veicot dažādus izzinošus un aizraujošus uzdevumus, būs iespēja pārbaudīt esošās un iegūt jaunas zināšanas par putniem, to daudzveidību un nozīmi dabā.

Putnu būru gatavošanas darbnīcā būs iespēja iepriecināt mūsu spārnotos draugus, sagādājot tiem mājvietu.

Jaunmoku pils muzeja aicinājumam piedalīties Latvijas Ornitoloģijas biedrības organizētajā 2023. gada Latvijas putna zīmējumu konkursā “Lakstīgalas dziesma Ukrainai” čakli atsaucās  Tukuma pilsētas pirmsskolnieki. Muzeja Meža ekspozīcijā būs iespēja apskatīt un novērtēt bērnu paveikto, kā arī iepazīties ar muzeja pastāvīgajām ekspozīcijām. 

Dienas noslēgumā būs iespēja izpildīt “cieto riekstu” Mežaparka pastaigu takā, izpildot tajā paslēpto uzdevumu, un iemūžināt viesošanos foto vietā. 

Dalībnieki tiek gaidīti ērtā, laika apstākļiem atbilstošā apģērbā un apavos, ja iespējams – ar līdzi paņemtu binokli.

Dalība Putnu dienā ir bez maksas. Grupas lūdzam pieteikt iepriekš līdz 17.aprīlim.

Vairāk informācija un dalības pieteikšana, sazinoties ar Jaunmoku pils Informācijas centru pa t. 26187442, e.: info@jaunmokupils.lv vai muzeja izglītojošā darba speciālisti pa t. 29540994.

Gaidīsim mierpilnu un skanīgu pavasari kopā!

Uz tikšanos Jaunmoku pilī

Brīvlaikā kopā ar ģimeni vai draugiem dodies uz ekspedīciju Jaunmoku pilī!

Pavasara brīvlaikā, kad saule silda vaigu stiprāk, smaids ir plašāks un zāle zaļāka – jāizmanto dienas laiskojoties, atpūšoties un dodoties piedzīvojumos.

Jaunmoku pils komanda ir sagatavojusi Ekspedīciju Meža Ekspozīcijā, kur kopā ar ģimeni vai nelielā draugu kompānijā būs iespēja veikt neparastus izpētes uzdevumus, atraktīvus praktiskos darbus un interesanta stāstījuma pavadībā izzināt daudzveidīgo meža valstību gan Meža muzejā, gan pils parkā.

Ekspedīcija ir veidota kā programmu cikls. Katra no tām vedinās iepazīt kādu no meža daļām– augiem, sēnēm un iemītniekiem.

Pirmā jeb Ekspedīcija Nr. 1 ļaus iepazīt un atklāt kokus, dominējošo augu formu meža ekosistēmā un daudzveidīgi izmantojamu dabas resursu.

Praktiski darbojoties, apmeklētāji varēs izveidot koka mizas nospiedumu, atpazīt kokus pēc lapām, augļiem, noteikt tā vecumu, garumu un augstumu. Izaicinājums noteikti būs nozāģēt -219 g meža!

Otrā jeb Ekspedīcija Nr. 2 dos iespēju izzināt Zvēru kažokus. Izzinošas un interesantas aktivitātes atklās kādi kažokzvēri mīt Meža ekspozīcijās, kādēļ tiem ir nepieciešams kažoks un kā tas ietekmē to ikdienas gaitas.  Pēc dotajiem kažokādu paraugiem būs iespēja pārbaudīt savu erudīciju kažokzvēru atpazīšanā. Noslēgumā mazie viesi varēs saņemt darba lapu ar dzīvnieku siluetiem un tajā izkrāsot savu mīļāko dzīvnieku, kurš satikts Meža ekspozīcijā.

Ekspedīcijai noslēdzoties, vēl mirklis Kurzemes dabas ieskautiem – apmeklētāji varēs doties aizraujošā orientēšanās spēlē, izmantojot teritorijas karti, būs jāsaskaita, jāierauga un jāatrod  atbildes uz interesantiem un brīžiem āķīgiem jautājumiem.

Ģimenēm kopā ar bērniem būs iespēja izmēģināt spēkus arī izlaušanās spēlē, pils pagrabā – Zaļā meža Melnie stāsti.

Spēles cena sākot no 30.00 EUR (1-6 personām).

Ekspedīcija Meža Ekspozīcijā būs piemērota ģimenēm un mazām grupām (līdz 15 personām).

Programmas cena, iekļaujot orientēšanās spēli sākot no 25.00 EUR (5 cilvēki) ir jārezervē (arī izlaušanās spēli) vismaz vienu dienu iepriekš, sazinoties pa t. +371 26187442 vai info@jaunmokupils.lv

Ekspedīcija pieejama katru dienu no 9:00-17:00, ārpus darba laika atsevišķi vienojoties un par papildus samaksu.

Uz tikšanos pavasarīgu piedzīvojumu pilnās brīvdienās!

Svētku atpūta divvientulībā vai kopā ar ģimeni

Nav mierpilnākas atpūtas par netraucētu, piesnigušu lauku idilli Neogotiskas pils paspārnē. Jaunmoku pils ir sagatavojusi īpašu svētku atpūtas komplektu piedāvājumu gan tiem, kuri alkst divvientulības, gan tiem kuri meklē aktīvus piedzīvojumus kopā ar visu ģimeni.

Komplekti sevī apvieno skaistu atpūtu kādā no pils, Muižas ēkas vai Dīķa mājas numuriņiem, pils apskati ar audio gidu, kas iepazīstinās ar pils vēsturi un ļoti interesantiem faktiem par pili, kādu no sezonas aktivitātēm, piemēram, pastaigu ar sniega čībām pasakaini piesnigušajā pils parkā. Iespēju, kopā ar ģimeni, izmēģināt spēkus izlaušanās istabā un atklāt Zaļā meža melnos stāstus vai caur aktīvu orientēšanās spēli veikt āķīgus uzdevumus.

Romantiskās atpūtas cienītājus sagaida iespēja izkalt pašiem savu laimes monētu. 

Kas gan ir atpūta bez gardām uzkodām. Komplektos dažādās kombinācijās iekļauti arī ģimenes uzņēmuma MADA gardumu grozi. Pārus priecēs Jaunmoku pils sarūpētais dzirkstošais pārsteigums.

Komplekti rezervējami līdz katras nedēļas pirmdienai (ieskaitot), vēlākām rezervācijām  iespējamas citas komplekta variācijas, neiekļaujot uzkodu piedāvājumu. 

Sīkāka ar piedāvājumiem var iepazīties zemāk vai https://jaunmokupils.lv/produkta-kategorija/ipasie-atputas-piedavajumi/

Izvēlies savu svētku atpūtas komplektu un rezervē pa t. 26187442 vai e-pastu: info@jaunmokupils.lv

Lai pasakains svētku gaidīšanas laiks un brīnumu piepildīti svētki!

Jaunmoku pils jumts “atdzimis” tā vēsturiskajā izskatā

Pēc 9 mēnešu ilga darba ir pabeigta Jaunmoku pils jumta seguma nomaiņa, atjaunojot tā sākotnējo vēsturisko izskatu. Šobrīd pili no jauna rotā divu krāsu jumts ar ornamentu, kas veidots no sarkaniem un melniem māla dakstiņiem, un vairākām jumta izbūvēm, kā to sākotnēji bija iecerējis pils projektētājs Vilhelms Bokslafs. Jumta atdzimšanas svinīgais pasākums Jaunmoku pilī notiks 30. septembrī, uz kuru ir aicināti visi interesenti.

Pils jumta seguma nomaiņas un atjaunošanas darbi tika uzsākti 2021. gada nogalē. Tie tika veikti etapos, saglabājot pils nepārtrauktu darbību un pieejamību apmeklētājiem. Būvdarbus iepirkuma konkursa rezultātā veica SIA “ReRe Meistari”, piesaistot pieredzējušus speciālistus vēsturisko objektu rekonstrukcijā. Darbu ietvaros tika veikta jumta konstrukciju atjaunošana, dakstiņa seguma pilnīga nomaiņa, skursteņu mūru atjaunošana,  skārda iesegumu un pieslēgumu uzstādīšana.. Projektu izstrādāja arhitekte Ināra Caunīte ar komandu (SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”), kura šogad apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni arhitektūras mantojuma saglabāšanā. Projektā tika rekonstruēts oriģinālais jumta seguma klājuma ornaments no māla dakstiņiem sarkanā un melnā krāsā. Šo krāsu ornaments ir saglabājies arī pils ķieģeļu fasādē, tādējādi šobrīd veidojot vienotu kompozīciju. Kopējās būvdarbu izmaksas sastādīja 474 647,25 EUR.

Gadu gaitā daudzkārt ir mainījušies gan pils īpašnieki, gan tās izmantošanas mērķi un dažādu periodisku remontdarbu dēļ tika zaudēts arī pils jumta vēsturiskais izskats. Šobrīd pili apsaimnieko SIA “Jaunmoku pils”, kas ir AS “Latvijas valsts meži” meitas uzņēmums.

“Jaunmoku pilij šis ir lielākais atjaunošanas projekts kopš 80-tajiem gadiem. Tad arī  pēdējoreiz tika remontēts iepriekšējais jumta segums ar dažādas izcelsmes un nolietojuma dakstiņiem. Tāpēc šobrīd esam ļoti gandarīti par pilnīgi jaunu segumu, kas dos būtisku pienesumu ēkas tālākajā saglabāšanā. Darbu gaitā tika izvēlēti ilgtspējīgākie jumta ieklāšanas risinājumi, kā arī ļoti precīzs meistaru darbs, kuru var redzēt un novērtēt arī no malas, nemaz neatrodoties uz paša jumta. Tas ir dubults ieguvums Latvijas vēsturisko ēku arhitektūrai – gan pils saglabāšana, gan vēsturiskā izskata rekonstrukcija,” komentē Jaunmoku pils valdes locekle Aiva Logina.

Jumta atklāšanas un prezentācijas pasākums ir plānots 30. septembrī, plkst. 14.00 Jaunmoku pilī, uz kuru ir aicināti visi interesenti, kā arī procesā iesaistītās personas. Pasākuma laikā plānotas sarunas par, ap un uz jumta, tā ieskandināšana Rīgas Saksofonu kvarteta pavadībā, “Jumta stāsts” caur video formātu, kā arī G. Dukštes izstādes “Lidojumā” atklāšana pils tornī.

Jaunmoku pils ir celta pēc arhitekta Vilhelma Bokslafa  1898. gadā izstrādātā projekta kā Džordža Armitsteda medību pils. Pils celtniecība tika pabeigta 1901. gadā, kad Džordžs Armitsteds kļuva par Rīgas pilsētas galvu. Armitsteda īpašumā pils palika līdz 1904. gadam, kad tā tika pārdota.

Jaunmoku pils jumts no putna lidojuma:

Jaunmoku pils muzeja jaunieguvumi

Katru gadu Jaunmoku pils muzejā nonāk lielāki un mazāki dāvinājumi, kas atspoguļo pils vēstures vai Latvijas meža apsaimniekošanas liecības.

Šoreiz, kā dāvinājums no tukumnieces Gunas Skribles, nonācis viņas tēva mežsaimniecības speciālista – mežkopja un mežziņa, kā arī ilggadīga Tukuma dārzniecības vadītāja Jāņa Skribļa (22.09.1927 – 30.06.2021) personīgā arhīva lietas. To vidū mednieku apliecības, mežacūku ilkņu trofeja, medību taure, mežziņa formas tērpa uzšuves, apbalvojumi, studiju laika lekciju pieraksti, kā arī izdevumi  par mežsaimniecības tematiku. Ar mežsaimniecību saistītie dokumenti un priekšmeti sniedz ieskatu J.Skribļa profesionālajā darbībā un brīvā laika nodarbēs.    

Jānis Skriblis 1940. gadu beigās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (tagad Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) uzsāka mežsaimniecības studijas. Studiju laika lekciju pieraksti saglabājušies fragmentāri – 4 burtnīcas ar pierakstiem meža izmantošanā, mežsaimniecībā, mežsaimniecības organizēšanā un plānošanā, kā arī meža taksācijas mācību prakses protokoli. Tie datēti ar 1950./1951. gada oktobri, kas vienlaikus norāda uz to, ka mācības tolaik nopietni sākās pēc rudens ražas novākšanas darbu beigām kolektīvajās saimniecībās.  

Pieraksti vīrišķīgi filigrānajā rokrakstā ar zīmējumiem vēsta par autora atbildīgumu, nopietno pieeju lietām un darbam. To apliecina arī saņemtās un krājumā nonākušās apbalvojuma medaļas: “Par darba varonību PSRS”, “Par varonīgu darbu, atzīmējot V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienu”, “Darba veterāna” un par dalību  “PSRS Tautsaimniecības sasniegumu izstādē”.

Jāņa Skribļa darbība mežsaimniecības nozarē aizsākās ar pasniedzēja darbu Aizupes meža tehnikumā. Pēc šī darba perioda 1962. – 1967. gadā sekoja mežziņa amats Valguma mežniecībā. Muzejam nodotās uzšuves lietojis pie formas tērpa tieši šajā laikā. Prasība uzrādīt medību atļauju visiem medīt gribētājiem, arī augsti stāvošām amatpersonām, maksāja viņam mežziņa amatu. 

Mežkopja darbu Jānis Skriblis turpināja Lauksaimniecības pārvaldē. Ar laiku mežsaimniecības jomu atstāja un līdz pensijai strādāja par Tukuma dārzniecības vadītāju.

Ingrīda Vistopola,

Jaunmoku pils muzeja krājuma glabātāja

Rudens ekskursijas Jaunmoku pilī

Pavisam drīz jau skanēs skolas pirmais zvans un skolēni, tikko kā apsildījuši degunus skolas solā, dosies rudens ekskursijā. Varbūt šoreiz uz Jaunmoku pili? Jaunmoku pils muzejs piedāvā dažādas vēsturiskas un ar meža tēmu saistītas ekskursijas un izglītojošas programmas skolēniem no 1. – 12. klasei.

Vairākas no tām, piemēram, kā “Ekskursija pils dāmas pavadībā” par Jaunmoku pils vēsturi, “Tējas dārzs Tavā kabatā”, “Orientēšanās Jaunmoku pilī vai parkā” un “Pēddzinis Jaunmoku parkā” ir iekļautas Kultūras ministrijas programmā “Skolas soma”. Tās būs piemērotas skolēniem no 1.-12. klasei. Tāpat arī piedāvājam muzeja meža ekspozīcijas programmu “mammadaba”, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem un būs piemērota skolēniem no 1.-9. klasei. Jaunmoku pils parkā aug dažnedažādi zāļu tēju augi. To iepazīšana un degustācija ir iespējama programmā “Zāļu tēju iepazīšana Meža muzejā”, kas būs saistoša vidusskolas vecuma skolēniem. Šī brīža jaunums ir Jaunmoku pils parkā izveidotā Mežaparka pastaigu taka, kuru programmas “Kas mīt MPPT?” ietvaros piedāvājam iepazīt un izstaigāt gida pavadībā vai individuāli, pildot speciāli tai sagatavotas uzdevumu lapas. Tā būs piemērota skolēniem no 5. – 9. klasei. Šī taka ir ierīkota ELFLA atklātā projektu konkursa ietvaros.

Jebkurā laikā pilī ir iespējams izkalt savu alumīnija vai sudraba laimes monētiņu, kas varētu nest daudz prieka un panākumu turpmākajā mācību procesā. Pēc muzeja apmeklējuma ir iespēja rezervēt piknika vietu pils parkā, kā arī piedāvājam uzrīkot meža kroketa turnīru visai klasei.

Papildus informācija par ekskursijām un izglītojošajām programmām, kā arī laika rezervācija, zvanot uz 26187442 vai rakstot info@jaunmokupils.lv.

Uz tikšanos Jaunmoku pilī!

Jaunmoku pilī 10. jūlijā norisināsies ikgadējie Dārza svētki

Tradicionāli, pašā vasaras un rožu plaukumā, Jaunmoku pilī tiek svinēti Dārza svētki! Šogad tie norisināsies 10. jūlijā, kad no plkst. 11.00 pils kompleksā apmeklētājus gaidīs Latvijas mākslinieki un daudzveidīgas izglītojošas un atpūtas aktivitātes visai ģimenei. Jaunmoku pils Dārza svētkos gaidāmi pārsteigumi no enerģiskās dziedātājas Būū un Kandavas Deju skolas. Darbosies mājražotāju un amatnieku tirdziņš, dārza spēles un ekskursijas. Būs iespēja iestaigāt jauno Mežaparka pastaigu taku, kā arī baudīt Valtera Pūces un Daiņa Teņa (DAGAMBA) svētku noslēguma koncertu  “Radīts Latvijā”.

“Šī gada svētku sauklis ir “Radīti Latvijā – iesakņoti rītdienā”. Tas atspoguļo galveno svētku domu – vietējie, talantīgie mākslinieki, kuri dzimuši un auguši tepat Latvijā, bet ar saviem darbiem “dzen” saknes Latvijas nākotnei. Arī Jaunmoku pils vīzija turpmākajiem gadiem ir definēta divos vārdos – “Iesakņoti rītdienā”, kas vedina mūs būt par zinātkāru sabiedrību, kas izprot savu kultūras mantojumu un aktīvi veido bagātu nākotni. Tāpēc arī šāds svētku vadmotīvs,” stāsta Jaunmoku pils valdes locekle Aiva Logina.

10. jūlijā no plkst. 11.00, Jaunmoku pils kompleksā darbosies vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Dalību tirdziņā tirgotāji var vēl pieteikt līdz 8. jūlijam, TIRDZIŅA NOLIKUMS.

Dārza svētkus plkst. 12.00 atklās pasākuma vadītājs Mārtiņš Počs. Uzreiz pēc tam plkst. 12.30 Torņa zālē notiks muzikāla pastaiga ar mākslinieci Kristīni Kutepovu, kuras izstāde “Dabas portreti” ir apskatāma Jaunmoku pils Torņa zālē no 1. jūlija līdz 18. septembrim. Savukārt plkst. 13.00 parku ieskandinās mazie Tukuma “Knīpas un Knauķi” jeb “Dūkurīši”.

Viens no šī gada jaunumiem Jaunmoku pils kompleksā būs brīvi pieejama Mežaparka pastaigu taka, kas ir izglītojoša aktivitāte visai ģimenei ar izzinošiem takas pieturpunktiem par meža dzīvo dabu. Plkst. 14.00 būs iespēja doties jaunās Mežaparka pastaigu takas iepazīšanas ekskursijā. Taka tiek ierīkota Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa ietvaros.

Plkst. 15.00, laikmetīgā dejā apmeklētāji varēs doties kopā ar Kandavas Deju skolas audzēkņiem.

Jauneklīgu enerģiju un degsmi plkst. 16.00  ienesīs dziedātāja BŪŪ, kuras singli “Siekala”, “Sāku no sākuma” un daudzās sadarbības ar pašmāju mūziķiem ir nesušas viņai atzinības un klausītāju ievērību vietējā mūzikas tirgū.

Tiem, kas vēl nav paviesojušies Jaunmoku pils muzejā, plkst. 14.00, 15.30 un 17.00 būs iespēja doties ekskursijā pils dāmas pavadībā. Tāpat paralēli pils teritorijā visas dienas garumā norisināsies dažādas radošas meistarklases, būs iespēja pūst lielos burbuļus, doties izjādēs zirga pajūgā, kā arī uzspēlēt dārza spēles.

Svētku noslēgumā, plkst. 18.00, apmeklētāji ir aicināti  apmeklēt koncertprogrammu “Radīts Latvijā”, kuru veidojuši Dainis Tenis un Valters Pūce no “DAGAMBA”. Tajā iekļautas Latvijas dižāko komponistu skanīgāko dziesmu aranžijas čella un klavieru skanējumā. Īpašais koncerta viesis dziedātāja Patrisha. Biļetes ir pieejamas Biļešu paradīzes kasēs un šeit. Biļetes cena ir 15 EUR.

Dienas programma ir bez maksas, pateicoties Tukuma novada domes kultūras projektu konkursa piešķirtajam finansējumam “Dārza svētki Jaunmoku pilī “Iesakņoti rītdienā”. Dienas laikā autostāvvieta kompleksa teritorijā ir 2 EUR, bet vakara koncerta apmeklētājiem bezmaksas. Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts un iegūtie foto un video publicēti.

Sakām lielu paldies Dārza svētku informatīvajiem atbalstītājiem “Kurzemes radio”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” un “Advertex”.

Uz tikšanos 10. jūlijā Jaunmoku pilī.

Grozs
  • No products in the cart.
× Jums ir jautājumi?