Entry-header image

Nefinanšu mērķi

nefinanšu mērķi

Rādītājs 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g.
Investīciju apjoms kompleksa uzturēšanā un atjaunošanā, tūkst.EUR
122.7
75.2
120.5
108.4
189.7
Valsts nozīmes muzeja statuss
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
Muzeja krājuma vienību skaits, gab.
2862
3069
3220
3468
3610
Restaurēto muzeja krājuma priekšmetu skaits, gab.
9
3
8
8
50
Muzejizglītojošo pasākumu skaits, gab.
13
24
36
34
26
Muzeja izstāžu skaits, gab.
21
21
21
23
20
Novadīto muzeja ekskursiju un programmu skaits, gab.
335
378
440
279
380
Kompleksa apmeklētāju skaits, tūkst.personas
43.2
47.7
43.0
47.1
69.9
Nodrošināts Zaļās atslēgas ekosertifikāts
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
Viesu uzņemšanas daļas rentabilitātes rādītājs, %
34
25
21
17
21
Viesu uzņemšanas daļas ieņēmumi, t.EUR
223.2
238.5
210.5
177.8
210.0
Ieņēmumi vidēji no viena klienta, EUR
22.40
23.07
23.3
19.0
22.78
Pārdoto pasākumu skaits, gab.
98
141
111
69
120

2021. gads:

 • COVID-19 ietekme uz uzņēmuma darbību, finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. Ierobežota darbība ar klientiem
 • Lai tuvākajā periodā sekmīgi apsaimniekotu pils ēku, atjaunotu tās tehnisko stāvokli, kā arī veiktu telpu izmantošanu atbilstoši muzeja normatīvo aktu un mūsdienu prasībām, ir izstrādāts un saskaņots būvvaldē pils ēkas vestibila, cokolstāva un inženiertehnisko komunikāciju rekonstrukcijas projekts
 • Pabeigti būvniecības darbi Jaunmoku pils kompleksa, Muižas ēkas un Viesu mājas pamatu vertikālās hidroizolācijas un drenāžas izveidei
 • Uzlabota saimniecības ēkas racionāla izmantošana, veicot atsevišķu šīs ēkas telpu pielāgošanu muzeja atvērtā krājuma izveidei
 • Saglabājot un vairojot meža apsaimniekošanas vēsturisko mantojumu, medību tradīcijas un muižas vēstures liecības, veikts darbs ar muzeja krājumu, nodrošinot valsts akreditēta muzeja statusu. Pēc LR Kultūras ministrijas akreditācijas komisijas lēmuma muzejam piešķirta akreditācija līdz 30.09.2026
 • Izstrādāta un atklāta izlaušanās istaba “Zaļā meža melnie stāsti”, kas papildinās muzejizglītojošā darba saturu par dabai draudzīgu dzīvesveidu

2020. gads:

 • COVID-19 ietekme uz uzņēmuma darbību, finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. Ierobežota darbība ar klientiem
 • Lai tuvākajā periodā sekmīgi apsaimniekotu pils ēku, atjaunotu tās tehnisko stāvokli, kā arī veiktu telpu izmantošanu atbilstoši muzeja normatīvo aktu un mūsdienu prasībām, norisinās pils ēkas vestibila un cokolstāva rekonstrukcijas koncepta un tehniskā projekta izstrāde būvniecības darbu veikšanai.
 • Norisinās būvniecības darbi Jaunmoku pils kompleksa, Muižas ēkas un Viesu mājas pamatu vertikālās hidroizolācijas un drenāžas izveidei.
 • Ieviesta papildinātā realitāte ekspozīcijā “Meža apsaimniekošana” – ar aplikācijas palīdzību ekspozīcijā “atdzīvojas” 5 fotoattēli, attēlojot videofailus par to, kā norit darbs konkrētajā meža apsaimniekošanas procesā.
 • Palielināta muzeja resursu pieejamība, izveidojot parkam 15 QR kodus, kuros pieejama informācija par Jaunmoku pils kompleksa vēsturiskajām ēkām, dabas un kultūrvēstures objektiem un ieviests audiogids 4 valodās pils vēstures un interjera ekspozīcijā.
 • Izstrādātas un ieviestas jaunas muzejprogrammas – “Ekspedīcija Meža ekspozīcijā” Nr1. – KOKI, Nr.2 DZĪVNIEKI un Nr.3 PARKS.

2019. gads:

 • Pabeigta muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” izveides noslēguma kārta.

2018. gads:

 • Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 3.kārta

2017. gads:

 • Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 2.kārta
 • Realizēta Pils ēkas pamatu hidroizolācijas un teritorijas labiekārtošanas projekta 3.kārta

2016. gads:

 • Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 1.kārta
 • Realizēta Pils ēkas pamatu hidroizolācijas un teritorijas labiekārtošanas projekta 2.kārta
 • Iegūta muzeja akreditācija līdz 2021.gadam

2015. gads:

 • Pils ēkas ziemeļu (galvenās) ieejas durvju, kāpņu un margu restaurācija
 • Izstrādāta SIA Jaunmoku pils darba samaksas sistēma
Grozs
 • No products in the cart.
× Jums ir jautājumi?