Entry-header image

Nefinanšu mērķi

nefinanšu mērķi

Rādītājs Mērvienība 2022.gads 2023.gads
Kompleksa apsaimniekošanas plānoto aktivitāšu izpilde
Statuss
Izpildīts
-
Vides kvalitātes zīme
Statuss
Izpildīts
-
Muzeja krājumā meža nozari raksturojošo priekšmetu skaits/ no citām krātuvēm pārņemto priekšmetu skaits
Skaits
3 592
-
Meža tematiku publisko pasākumu skaits gadā
Skaits
13
-
Izglītoto personu skaits meža tematikas programmās un pasākumos gadā
Skaits
7671
-
Kopējais muzeja krājuma priekšmetu skaits
Skaits
3808
-
Kopējais publisko pasākumu skaits gadā
Skaits
30
-
Kopējais piesaistīto personu skaits programmās un pasākumos gadā
Skaits
17363
-
Kopējais kompleksa apmeklētāju skaits gadā
Skaits
73007
-
Ikgadējā mārketinga aktivitāšu plāna izpilde
Statuss
Izpildīts
-
Kopējais publikāciju skaits gadā
Skaits
490
-
Neto apgrozījums
Tūkst.EUR
999
-
Peļņa, kas izmaksājama dividendēs
%
50
-
Pakalpojumu pircēju īpatsvars no visiem kompleksa apmeklētājiem
%
39
-
EBITDA
Tūkst.EUR
266
-

2022. gads:

 • Noslēgušies 2021.gada nogalē uzsāktie pils ēkas jumta seguma nomaiņas būvdarbi. Būvdarbus veica SIA “RERE Meistari”, piesaistot pieredzējušus speciālistus vēsturisko objektu rekonstrukcijā. Darbu ietvaros tika veikta jumta konstrukciju atjaunošana, dakstiņa seguma pilnīga nomaiņa, skursteņu mūru atjaunošana, skārda iesegumu un pieslēgumu uzstādīšana. Projektu izstrādāja arhitekte Ināra Caunīte ar komandu (SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”).
 • Ieviesta ēku un teritorijas AJAX apsardzes sistēma ar attālinātu uzraudzību, temperatūras rādījumiem, elektrības pazušanas sensoriem.
 • Kompleksa parkā izveidota izzinoša Mežparka pastaigu taka, iegūstot finansējumu Biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” izsludinātajā ELFLA 12.kārtas projektu konkursā.
 • Pārskata periodā uzlabotas esošās un izstrādātas jaunas muzeja izglītojošās programmas – “Zaļā meža melnie stāsti”, “Ekspedīcija Meža ekspozīcijā” ar aktivitātēm atvērtajā krājumā, Mammadaba, izdalot 2 atsevišķas tēmas – koki un dzīvnieki, izziņas spēle Meža ekspozīcijā un izstrādāta programma “Zāļu tēja tavā kabatā” ar ieskatu zāļu tēju iepazīšanā ar radošo darbnīcu noslēgumā un programma “Kas mīt MPPT?” par dabas tēmām mežaparka pastaigu takā.
 • Turpinās sadarbības projekts ar Zviedrijas institūtu “Cultural Heritage In the Baltic region Schools” un Nord Plus Pieaugušo mobilitātes projekta “Exchange of experience between specialists at the Museum of Jaunmoku Palace and the Norwegian Forest Museum in lifelong learning for adults” realizēšana
Rādītājs 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g.
Investīciju apjoms kompleksa uzturēšanā un atjaunošanā, tūkst.EUR
122.7
75.2
120.5
108.4
189.7
Valsts nozīmes muzeja statuss
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
Muzeja krājuma vienību skaits, gab.
2862
3069
3220
3468
3610
Restaurēto muzeja krājuma priekšmetu skaits, gab.
9
3
8
8
50
Muzejizglītojošo pasākumu skaits, gab.
13
24
36
34
26
Muzeja izstāžu skaits, gab.
21
21
21
23
20
Novadīto muzeja ekskursiju un programmu skaits, gab.
335
378
440
279
380
Kompleksa apmeklētāju skaits, tūkst.personas
43.2
47.7
43.0
47.1
69.9
Nodrošināts Zaļās atslēgas ekosertifikāts
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
nodrošināts
Viesu uzņemšanas daļas rentabilitātes rādītājs, %
34
25
21
17
21
Viesu uzņemšanas daļas ieņēmumi, t.EUR
223.2
238.5
210.5
177.8
210.0
Ieņēmumi vidēji no viena klienta, EUR
22.40
23.07
23.3
19.0
22.78
Pārdoto pasākumu skaits, gab.
98
141
111
69
120

2021. gads:

 • COVID-19 ietekme uz uzņēmuma darbību, finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. Ierobežota darbība ar klientiem
 • Lai tuvākajā periodā sekmīgi apsaimniekotu pils ēku, atjaunotu tās tehnisko stāvokli, kā arī veiktu telpu izmantošanu atbilstoši muzeja normatīvo aktu un mūsdienu prasībām, ir izstrādāts un saskaņots būvvaldē pils ēkas vestibila, cokolstāva un inženiertehnisko komunikāciju rekonstrukcijas projekts
 • Pabeigti būvniecības darbi Jaunmoku pils kompleksa, Muižas ēkas un Viesu mājas pamatu vertikālās hidroizolācijas un drenāžas izveidei
 • Uzlabota saimniecības ēkas racionāla izmantošana, veicot atsevišķu šīs ēkas telpu pielāgošanu muzeja atvērtā krājuma izveidei
 • Saglabājot un vairojot meža apsaimniekošanas vēsturisko mantojumu, medību tradīcijas un muižas vēstures liecības, veikts darbs ar muzeja krājumu, nodrošinot valsts akreditēta muzeja statusu. Pēc LR Kultūras ministrijas akreditācijas komisijas lēmuma muzejam piešķirta akreditācija līdz 30.09.2026
 • Izstrādāta un atklāta izlaušanās istaba “Zaļā meža melnie stāsti”, kas papildinās muzejizglītojošā darba saturu par dabai draudzīgu dzīvesveidu

2020. gads:

 • COVID-19 ietekme uz uzņēmuma darbību, finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. Ierobežota darbība ar klientiem
 • Lai tuvākajā periodā sekmīgi apsaimniekotu pils ēku, atjaunotu tās tehnisko stāvokli, kā arī veiktu telpu izmantošanu atbilstoši muzeja normatīvo aktu un mūsdienu prasībām, norisinās pils ēkas vestibila un cokolstāva rekonstrukcijas koncepta un tehniskā projekta izstrāde būvniecības darbu veikšanai.
 • Norisinās būvniecības darbi Jaunmoku pils kompleksa, Muižas ēkas un Viesu mājas pamatu vertikālās hidroizolācijas un drenāžas izveidei.
 • Ieviesta papildinātā realitāte ekspozīcijā “Meža apsaimniekošana” – ar aplikācijas palīdzību ekspozīcijā “atdzīvojas” 5 fotoattēli, attēlojot videofailus par to, kā norit darbs konkrētajā meža apsaimniekošanas procesā.
 • Palielināta muzeja resursu pieejamība, izveidojot parkam 15 QR kodus, kuros pieejama informācija par Jaunmoku pils kompleksa vēsturiskajām ēkām, dabas un kultūrvēstures objektiem un ieviests audiogids 4 valodās pils vēstures un interjera ekspozīcijā.
 • Izstrādātas un ieviestas jaunas muzejprogrammas – “Ekspedīcija Meža ekspozīcijā” Nr1. – KOKI, Nr.2 DZĪVNIEKI un Nr.3 PARKS.

2019. gads:

 • Pabeigta muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” izveides noslēguma kārta.

2018. gads:

 • Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 3.kārta

2017. gads:

 • Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 2.kārta
 • Realizēta Pils ēkas pamatu hidroizolācijas un teritorijas labiekārtošanas projekta 3.kārta

2016. gads:

 • Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 1.kārta
 • Realizēta Pils ēkas pamatu hidroizolācijas un teritorijas labiekārtošanas projekta 2.kārta
 • Iegūta muzeja akreditācija līdz 2021.gadam

2015. gads:

 • Pils ēkas ziemeļu (galvenās) ieejas durvju, kāpņu un margu restaurācija
 • Izstrādāta SIA Jaunmoku pils darba samaksas sistēma
Grozs
 • No products in the cart.
× Jums ir jautājumi?