fbpx
Entry-header image

Vide un sociālā atbildība

Izprotot Jaunmoku pils (JP) kompleksa būtisko nozīmi, JP apzinās savu lomu atbildīgas sociālās politikas un vides politikas nodrošināšanā, lai uzņēmuma darbība nodrošinātu visu ieinteresēto pušu intereses.

JP apzinās klimata izmaiņu mazināšanas nozīmi un saudzīgas attieksmes pret vidi lomu vides kvalitātes veidošanā, tādēļ veic virkni pasākumu šo mērķu sasniegšanai. Būtiska ir informētība. Tikai informācija nodrošina virzību uz kopēju mērķu sasniegšanu. JP veic plašu darbu informēšanas jomā, informējot sabiedrību gan par vides saudzēšanas nozīmi viesu uzņemšanas pakalpojumu sniegšanā, gan skaidro atkritumu šķirošanas, ūdens un citu resursu taupīšanas lietderību un ilgtspēju, gan vadot muzejizglītojošas programmas par dabu, dabas aizsardzību un nozīmi cilvēku dzīvē. Tāpat JP piedalās Putnu dienās un akcijā Par tīru Latviju.

JP ir atbildīgs Latvijas sabiedrības loceklis, kas īsteno šo atbildību vairākās jomās atbilstoši sabiedrības interesēm, mūsu tautas tradīcijām un ciešajām saiknēm ar kultūrvēsturisko mantojumu. Būtiska sociālās atbildības joma ir ilgtspējīga kultūrvēsturiskā kompleksa  apsaimniekošana – uzņēmums, līdzsvarojot sabiedrības dažādās intereses, plāno tādu kompleksa  apsaimniekošanu, kas šobrīd un nākotnē nodrošinātu iespējami lielu pievienoto kultūrvēsturisko vērtību un brīvu šo vērtību pieejamību sabiedrībai.

JP īsteno dažādas aktivitātes, veicinot izpratnes un saudzīgas attieksmes veidošanos pret vidi:

 • Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības jomā, jautājumos par aktuāliem dabas jautājumiem;
 • Muzeja krājuma saglabāšana nākamām paaudzēm, iekļaujot to Nacionālā muzeja kopkatalogā un nodrošinot atbilstošus uzglabāšanas un eksponēšanas apstākļus;
 • Kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšana un pieejamības nodrošināšana, piedāvājot kvalitatīvu kultūras aktivitāšu klāstu – mākslas, vēstures izstādes, muzejprogrammas, pasākumus;
 • Nacionālo tradīciju uzturēšana un kopšana, apmeklētājiem papildinot jau esošās zināšanas un piedāvājot jaunu pieredzi;
 • Darbošanās Latvijas piļu un muižu asociācijā, atbalstot asociācijas mērķus;
 • Īstenot aktivitātes saskaņā ar vides politikas plānu, kurš veidots pēc efektīvas un vienotas metodoloģijas, lai nodrošinātu atbilstību Zaļās atslēgas sertifikāta kritērijiem;
 • Visu saimniekošanas darbību veikšana saskaņā ar nacionālās vides aizsardzības likumdošanas prasībām,  samazinot elektroenerģijas, apkures materiālu, ūdens, ķimikāliju, kā arī papīra patēriņu un radīto atkritumu apjomu, atkritumus šķirojot vairākos veidos atbilstoši sadarbības dienestu piedāvājumam;
 • Piedalīšanās sadarbības projektos par labdarības pasākumu rīkošanu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;Sociāli atbildīgas un drošas darba vides veidošana ar līdzvērtīgu attieksmi pret darbiniekiem;
 • Labdarības ekskursiju (bezmaksas muzeja apmeklējums + ekskursijas) nodrošināšana bērnunamu audzēkņiem, kā arī bezmaksas muzeja apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem; 1.grupas invalīdiem un to pavadoņiem;
 • Iesaistīšanās “Latvijas goda ģimeņu” kustībā, piedāvājot muzeja apmeklējuma atlaidi “3+ Ģimenes karte” īpašniekiem, kas ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm;Apmeklētāju drošas piekļuves vides nodrošināšana (brīdinājuma zīmes, stendi, pakāpieni ar neslīdošu virsmu no pils cokola stāva uz muzeju);
 • Ēku uzraudzība un pārbaude drošas vides nolūkā;
 • Parka stādījumu un koku regulāra apskate un bīstamo zonu sakārtošana.

JP ievieš kompleksa pieejamības risinājumus personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām:

  • Muižas ēkas panduss nodrošina brīvu un ērtu piekļuvi viesnīcai personām ar kustību traucējumiem;
  • Muižas ēkas viesnīcā ir aprīkots numurs personām ar kustību traucējumiem;
  • Pils apkārtnes pastaigu celiņi un parks ir pieejams personām ar kustību traucējumiem (nodrošināts pietiekama platuma cietais celiņu segums).

Pieraksties un uzzini par jaunumiem pirmais!

Grozs
 • No products in the cart.
× Jums ir jautājumi?