Entry-header image

Viesnīcas pakalpojumu iegādes noteikumi

SIA “JAUNMOKU PILS” Viesnīcas pakalpojumu iegādes noteikumi

1. Termini un noteikumu spēkā stāšanās

1.1. Noteikumi ir spēkā starp fizisku rīcībspējīgu personu vai juridisku personu (turpmāk – Klients) un mājas lapas www.jaunmokupils.lv (turpmāk Vietne) īpašnieku SIA “Jaunmoku pils” (turpmāk – JP) par tiesiskajām attiecībām, iegādājoties viesnīcas pakalpojumus, izmantojot Vietni.

1.2. Iegādājoties pakalpojumus caur Vietni, papildus šiem noteikumiem spēkā ir arī Latvijas Republikas normatīvie akti.

1.3. Visi naudas pārskaitījumi tiešsaistes rezervēšanas sistēmā ir jāveic personai, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

2. Cena

2.1. Visas cenas ir norādītas Eiro un ietver rezervācijas brīdī spēkā esošos nodokļus un nodevas, kurus ir noteikusi Latvijas Republika vai pašvaldība, kuras teritorijā atrodas JP.

2.2. Vietnē publicēta izvēlētās cenas informācija un tai saistošie noteikumi. Darījuma apstiprināšana vienlaikus nozīmē apliecinājumu, ka Klients iepazinies ar cenas informāciju un noteikumiem.

3. Pakalpojuma iegāde un tās apstiprinājums

3.1. Veicot Vietnē pakalpojuma iegādi, Klients norāda savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pastu, ja nepieciešams – adresi, juridiska persona norāda rekvizītus, kā arī pakalpojuma izmantošanas datumu. Dati tiek apstrādāti atbilstoši Privātuma politikai, kura arī publicēta Vietnē.

3.2. Pakalpojuma iegāde tiek apstiprināta pēc tam, kad Klients saņēmis 3.1. punktā norādītā e-pasta adresē pakalpojuma iegādes apstiprinājumu.

4. Atcelšana, izmaiņu veikšana, naudas atgriešana

4.1. Pakalpojuma atcelšanas, izmaiņu veikšanas un naudas atgriešanas iespējas nosacījumi ir norādīti Vietnē, produkta vai pakalpojuma pirkuma brīdī un būtiskie nosacījumi nosūtīti Klientam uz viņa norādīto e-pasta adresi vai pakalpojuma iegādes apstiprinājumā.

4.2. Pakalpojuma rezervācijas atcelšana, izmaiņu veikšana un naudas atgriešana, ja to paredz noteikumi, ir jāveic sazinoties ar JP Informācijas centru pa tel. +371 26187442 vai e-pastu info@jaunmokupils.lv laikā no pl. 9.00 līdz 16.00, norādot pakalpojumu iegādes apstiprinājuma numuru.

4.3. Rezervāciju ir iespējams atcelt bez maksas līdz iepriekšējās dienas pl. 12.00, vienojoties par alternatīvu pakalpojumu sniegšanu.

4.4. Pakalpojuma atcelšana, izmaiņu veikšana un naudas atgriešana citos gadījumos iespējama, ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

4.4. Vietnē nopirktie pakalpojumi ir spēkā tikai Klienta izvēlētajos pakalpojumu rezervācijas datumos. To neizmantošanas gadījumā, netiks atgriezta iemaksātā summa, ja Preces vai Pakalpojuma iegādes noteikumos nav noteikts citādi.

4.5. Lai veiktu izmaiņas pakalpojuma iegādē, jāatceļ iepriekš veiktā iegāde Vietnē, un jāveic jauna iegāde Vietnē, ņemot vērā, ka pakalpojuma pieejamība un cenas citos datumos var atšķirties.

4.6. JP ietur cenas noteikumos paredzēto apmaksas summu par pasūtītajiem izmitināšanas pakalpojumiem, visu summu par citiem pakalpojumiem un precēm pilnā apmērā, kā arī atcelšanas maksu un citus tiešos izdevumus, kas JP radušies saistībā ar pakalpojuma neizmantošanu gadījumos, ja:

4.6.1. Klients ir iegādājies izmitināšanas pakalpojumu noteiktam laikam, bet nav ieradies saņemt pakalpojumu līdz attiecīgās dienas plkst. 23.59 un par to nav paziņojies līdz iepriekšējās dienas pl.12.00 Viesnīcai;

4.6.2. Klients ir iegādājis jebkuru citu pakalpojumu vai preci noteiktam laikam, bet nav ieradies saņemt pakalpojumu rezervētājā laikā un par to nav ziņojis Viesnīcai;

4.7. Viesnīca atmaksā Klienta veikto maksājumu par pakalpojumu iegādi, ja:

4.7.1. Viesnīca neparedzētu, nenovēršamu un nekontrolējamu apstākļu gadījumā nespēj nodrošināt, piedāvāt un/vai vienoties ar Klientu par alternatīvu pakalpojumu sniegšanu 6 ( sešu) mēnešu ietvaros.

4.7.2. Viesnīca ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms pakalpojuma sniegšanas ir brīdinājusi Klientu rakstiski par pamatotu iemeslu nespējai nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.

4.8. Naudas atgriešanas gadījumā Klientam nauda tiek atgriezta viņa bankas kontā ne vēlāk kā 7( septiņu) darba dienu laikā.

5. Konfidencialitāte

5.1. Visa personas datu informācija, kas izmantota, veicot pakalpojuma iegādi Vietnē, ir konfidenciāla, un uz to attiecas visi personu datu aizsardzības normatīvie akti.

5.2. JP ir tiesības ievākt Klienta datus. JP nenodod Klienta datus trešajām pusēm bez saskaņošanas un nepārprotamas piekrišanas no Klienta puses, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

5.3. Nepieciešamie personas dati apstrādei ir informācija, ko Klients ir norāda, veicot pakalpojuma pirkumu Vietnē (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese).

5.4. Bankas karšu dati tiek droši glabāti atbilstoši PCI (maksājumu karšu nozares drošības standarts) noteiktajām prasībām.

6. JP pienākumi pret Klientiem

6.1. Ja pēc izmitināšanas pakalpojuma iegādes apstiprinājuma Vietnē saņemšanas izrādās, ka JP nespēj Klientam piešķirt rezervēto numuru, JP ir pienākums bez papildus samaksas piedāvāt līdzīga vai labāka līmeņa izmitināšanu netālu esošā viesnīcā vai atgriezt naudu noteikumos minētā kārtībā.

7. Klientu pienākumi pret JP

7.1. Klientu pienākums ir ievērot JP iekšējās kārtības noteikumus, tostarp nededzināt sveces un nesmēķēt viesnīcas telpās, kā arī noteikuma neievērošanas gadījumā, kompensēt JP tās cenrādī un šo noteikumu 8. punktā un apakšpunktos noteiktās soda naudas.

7.2. Pirms došanās prom no JP Klientam ir pilnībā jānorēķinās par visām tajā saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

7.3. Klientu pienākums ir normatīvos aktos paredzētā kārtībā JP apliecināt savu personas informāciju, tostarp, iegādājoties alkoholiskos dzērienus.

8. Vispārīga informācija

8.1. Viesnīcas numurs ir pieejams no pl. 14.00 ierašanās dienā līdz pat izrakstīšanās dienas pl. 12.00. Ja Klientam nepieciešama agrā ierakstīšanās (no pl. 8:00) vai vēlā izbraukšana (līdz pl. 18:00), Klients atsevišķi informē JP, vienojoties par papildus samaksu – atbilstoši spēkā esošajam cenrādim.

8.2. Bērni līdz 2 gadu vecumam, izmantojot bērnu gultiņas, nakšņo bez maksas. Bērniem sākot no 3 gadu vecuma ir pieejama papildus gulta, par ko noteikta papildus maksa atbilstoši cenrādim. Bērnu gultiņas pieejamas iepriekš par to informējot JP Informācijas centru.

8.3. Papildvietas Klients var iegādāties pakalpojumu iegādes brīdī vai rezervēt atsevišķi sazinoties ar JP Informācijas centru. Iegādājoties papildvietu Vietnē, tā papildus tiek iekļauta kopējā viesnīcas numura cenā.

8.4. Veicot viesnīcas numuru rezervāciju, Klients var izvēlēties un viesnīcas komplektā iekļaut brokastis. To spēkā esošā cena ir redzama klientam pirkuma veikšanas laikā. Klientam tiek noteikta kopējā komplekta cena, neizdalot atsevišķi brokastu cenu.

8.5. Pēc pieprasījuma par papildu samaksu (pēc spēkā esošā cenrāža), JP uzņem Klientus ar mājdzīvniekiem tikai atsevišķos dzīvnieku labsajūtai piemērotos numuros. Dienesta dzīvnieki JP var uzturēties bez papildus maksas.

8.6. Autostāvvieta Klientiem ir bez maksas norādītajā stāvvietas teritorijā.

8.7. Puses vienojas par sekojošiem līgumsodiem:

8.7.1. Līgumsods par smēķēšanu JP viesnīcas numurā – 50.00 Eur;

8.7.2. Līgumsods par JP inventāra bojāšanu vai iznešanu no numuriņa – pēc JP sastādīta akta par radītajiem zaudējumiem.

9. Papildus/Dažādi

9.1. Visas neskaidrības un sūdzības par pakalpojumu iegādi starp Klientu un JP risināmas sarunu ceļā. Nevienošanās gadījumā klientam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Sūdzību un jautājumu gadījumā, kas nav aprakstīti šajos noteikumos, izmantojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

9.2. Par Klienta saņemtajiem pakalpojumiem un šo noteikumu neievērošanas līgumsodiem – parādiem, JP parāda piedziņu var nodot parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem.

 

SIA ‘’ Jaunmoku pils”
Reģ.Nr. 40003665610
PVN Nr. LV40003665610
Jaunmoku pils,
Tumes pag., Tukuma novads, LV-3139,
Mob.t. +371 26487442, e-pasts info@jaunmokupils.lv
Banka AS “Citadele Banka”PARXLV22 IBAN:LV21PARX0019031510001

Grozs
  • No products in the cart.
× Jums ir jautājumi?